Esittely / Introduction

Olin jo pienestä lapsesta saakka haaveillut omasta koirasta ja vihdoin 10-vuotiaana toiveeni toteutui. Perheellämme ei ollut koirista juurikaan kokemusta, joten luokseni muutti lehti-ilmoituksen perusteella löydetty paukkuarka beaglen pentu, Ali. Alin kanssa tutustuin muutamaan koiria harrastavaan nuoreen, ja kävimmekin yhdessä tottelevaisuuskentillä ja tutustuimme myös näyttelyiden ihmeelliseen maailmaan. Paukkuarkuuden takia Alista ei kuitenkaan ollut minulle harrastuskoiraksi, joten toinen koira tulikin harkintaan teini-iässä. Pitkän pohdinnan jälkeen päädyin whippettiin, joka sekin silloisen tyylin mukaan löydettiin lehti-ilmoituksen perusteella. Metsänreunan Epeli, ”Eppu”, s. 1984 tutustuttikin minut tähän vinttikoirien ihmeelliseen maailmaan. Yhdessä koimme ensimmäiset juoksuharjoitukset Kilon radalla, kiersimme näyttelyitä, ja Eppua jopa käytettiin jalostukseen kahteen otteeseen. Epun molemmista pentueista pidin yhden pennun itse. Metsänreunan Lootus, ”Kessu”, s. 1986 oli valitettavasti kivesvikainen ja sairastui myöhemmin myös epilepsiaan. Metsänreunan Reseda, ”Salla”, s. 1987 jäi surukseni auton alle kesällä 1990. Sallalla ehdin teettää pennut omalle Kurkiauran kennelnimelle vuonna 1989.

Salukeja olin jo ihaillut useita vuosia vipukkakehien reunoilta. Loppuvuonna 1990 unelmani vihdoin toteutui, kun luoksemme muutti kullanvärinen salukipentu El Hamrah Yamaj, ”Tosca”. Tosca oli luonteeltaan juuri sellainen saluki, joka rotumääritelmässä kuvataan. Pidättyväinen vieraita kohtaan, mutta ei arka tai aggressiivinen. Tosca oli myös erinomaisen taitava ihmisten luokittelemisessa. Jos Tosca ei jostakin henkilöstä pitänyt, huomasin hyvin äkkiä itsekin, että tuo ihminen ei myöskään miellyttänyt minua. Yleisesti Tosca piti kuitenkin vieraista ihmisistä tai ainakin suvaitsi niitä, mutta tutut ja erityisesti vauvat saivat aina Toscan kaiken huomion ja rakkaudenosoitukset. Tosca eli kunnioitettavat 14 v. 9 kk ja on edelleen muistoissamme erityisen tärkeänä salukina koko perheellemme.

Tällä hetkellä perheeseemme kuuluu kolme salukia; El Hamrah Elmas, ”Sima”, Intian tuonti Gouri Of Baramati, ”Gouri” ja El Hamrah Haleah Bharatiya, ”Luna”. Kaikki salukimme ovat meille ensisijaisesti perheenjäseniä, joiden kanssa vietämme aikaa, ulkoilemme, mökkeilemme ja harrastamme satunnaisesti mm. näyttelyitä. Salukien myötä olen tutustunut moniin uusiin ihmisiin ympäri maailman, ja useiden kanssa olemme myös hyvin läheisiä ystäviä. Salukielämäni kohokohtia ovat olleet kahdet pennut yhteistyössä kennel El Hamrahin kanssa, sekä matka Pirjo Grönforsin kanssa Intiaan v. 2008 tutustumaan paikallisiin salukeihin. Tästä matkasta ja sen toteutuksesta lämmin kiitos Deena Talbotille ja Irene Holtille.

Visioni tulevaisuudessa olisi kasvattaa salukeja pienimuotoisesti ottaen huomioon erityisesti salukin luonne ja terveys sekä rodun monimuotoisuuden säilyttäminen. Olen mielestäni ollut etuoikeutetussa asemassa saadessani seurata läheltä kennel El Hamrahin kasvatustyötä viime vuosikymmenenä. Samalla olen oppinut huimasti salukin oikeasta rakenteesta ja käynyt useita kehittäviä keskusteluja erilaisista jalostusvalinnoista. Työssäni, koiragenetiikan tutkimusryhmässä Helsingin Yliopistolla, olen myös perehtynyt erityisesti salukien perimän monimuotoisuuteen, autoimmuunisairauksiin ja viime aikoina myös valitettavasti lisääntyneisiin sydänsairauksiin.

Salukit ovat mielestäni edelleen terveitä moniin muihin rotukoiriin verrattuna. Nyt tärkeintä mielestäni olisi avoimuus kasvattajien kesken maailmalaajuisesti. Näihin talkoisiin moni suomalainen salukikasvattaja onkin jo lähtenyt ja tuloksia terveystutkimuksista julkaistaan Suomen Salukikerhon sivuilla. Tärkeää onkin nyt ymmärtää, miten noita tuloksia voi hyödyntää. Mitä ne kertovat eri suvuista vai kertovatko ne vain yksittäisistä koirista? Tätä voi jokainen mielessään pohtia. Omien koirieni ja niiden jälkeläisten kaikki terveystulokset ovat nyt ja jatkossa julkisia, mikäli vain voin siihen itse jotenkin vaikuttaa. Vastaan myös mielelläni koiriani tai mahdollisia jalostusvalintojani koskeviin kysymyksiin. Älkää epäröikö ottaa yhteyttä!

Ranja Eklund

I had always dreamed about having my own dog and finally when I was 10 years old my dream came true. My family did not have much experience about dogs, so my first dog, a Beagle named Ali, found his way to our home based on an add in a newspaper. With Ali I met some other young people with dogs and went together to obedience trainings and dog shows. Unfortunately, as Ali was sound sensitive, training was somewhat difficult. So when I was a teenager we started to think about having another dog. After a long deliberation period a Whippet called Metsänreunan Epeli “Eppu” (1984) moved to our home. Again he found his ways to us through a newspaper add. With Eppu I got familiar with the amazing world of sighthounds.  Together we had our first running practice at Kilo track and went to several dog shows. Eppu was used twice for breeding and I kept a puppy from both of his litters. The first puppy, Metsänreunan Lootus, “Kessu” (1986) , unfortunately had cryptorchidism and epilepsy. The other puppy, Metsänreunan Reseda “Salla” (1987), was hit by a car at summer 1990. Salla was used once for breeding under my own kennel name Kurkiauran in 1989. 

 At dog shows I had always admired Salukis and finally at the end of 1990 this dream came through. A golden Saluki puppy El Hamrah Yamaj “Tosca” moved to our home. Tosca was such a dog described in the breed standard, reserved with strangers, but not nervous or aggressive. Tosca was very skilful at classifying people as well. If she did not like someone, I quickly noticed that I did not like that person myself either. Overall she liked unfamiliar people or at least tolerated them. Familiar people and babies were always warmly welcomed and loved. Tosca was with us respectable 14 years and 9 months and is still remembered as a special Saluki to the whole family.

 At the moment we have three Salukis; El Hamrah Elmas “Sima”, an Indian import Gouri of Baramati “Gouri” and El Hamrah Bharatiya “Luna”. All our dogs are family members, which spend time with us, go for a walks, to the summer cottage and to dog shows. With Salukis I have met a lot of new people around the world and gotten several new friends. The highlights of my life with Salukis has been two litters with kennel El Hamrah and a trip to India with Pirjo Grönfors in 2008 where we got to know local Salukis. This trip would not been possible without Deena Talbot and Irene Holt who are warmly thanked.

 My vision in the future is to breed Salukis and take into account their temperament, health and maintenance of the breed diversity. I have been privileged to be able to follow closely the breeding of El Hamrah kennel over the last decade. At the same time I have learned a lot about the correct build of Salukis and had many conversations about different breeding decisions. My work at the Canine Genetics Research group at the University of Helsinki, has taught me a lot about the genetic diversity of Salukis, autoimmune diseases and lately about the growing number of heart diseases.

 Compared to other breeds I think that Salukis are quite a healthy breed. At the moment one of the most important things is an open mind among the breeders worldwide. Many Finnish Saluki breeders think alike and health results are published at the Finnish Saluki Club’s webpage. It is important to understand how those results can be used. What they tell about different lines or do they tell only about certain individuals. This is something for everyone to think about. All health information concerning my own dogs and their descendants are now and will be public in the future. I am happy to answer to any questions about my own dogs and my breeding decisions. Do not hesitate to contact me!

Ranja Eklund